icon home

Hợp tác đào tạo Aroxa

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền sản phẩm Aroxa tại Việt Nam

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền sản phẩm Aroxa tại Việt Nam

Tiến sĩ Bill Simpson trao chứng nhận nhà phân phối chính thức của Aroxa tại Việt Nam tới chủ tịch HĐQT Lê Viết Thắng - đại diện công ty cổ phần công nghệ bia - rượu - nước giải khát Việt Nam Vinabeco.

Đào tạo chuyên gia thử nếm phân tích cảm quan

Đào tạo chuyên gia thử nếm phân tích cảm quan

Ngoài việc phân phối sản phẩm, ứng dụng cho sản phẩm vào đào tạo, Vinabeco kết hợp với chuyên gia Aroxa thường xuyên mở các khóa đào tạo ngắn hạn về thử nếm phân tích cảm quan (Flavour standard - Sensory analysis) cho các doanh nghiệp, nhà máy bia - rượu - nước giải khát trên toàn quốc. Đã triển khai thành công với Habeco, Sabeco...Vinabeco đang đẩy mạnh những khóa đào tạo, với mong muốn chuyển giao những kinh nghiệm quý giá từ các chuyên gia hàng đầu thế giới tới các doanh nghiệp trong nước cùng lĩnh vực.