icon home

Hợp tác đào tạo Đại học Bách khoa Hà Nội

Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống

Hợp tác đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống

Hai bên phối hợp cung cấp và thực hiện các khóa đào tạo về công nghệ và chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống. Bên cạnh những nội dung đào tạo đang là thế mạnh chuyên môn của mỗi bên, 2 bên còn hợp tác tích cực trong việc xây dựng và phát triển các nội dung và công cụ đào tạo tiên tiến cho lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, cùng hợp tác để nâng cao năng lực chuyên môn của mỗi bên bằng việc cập nhật các kiến thức chuyên ngành mới, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tế ...