icon home

Các khóa đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm xây dựng profile bia lager

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm xây dựng profile bia lager

Học viên hoàn thành khóa học sẽ được mời tham gia cuộc thi “Chuyên gia thử nếm Bia” được tổ chức hàng năm bởi Cara Technology và VinaBeco, đây là cơ hội để học viên sát hạch và nâng cao năng lực thử nếm cũng như nhận được chứng chỉ quốc tế hàng năm của AROXA®. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học, các chuyên gia của Cara Technology và VinaBeco sẽ tổ chức tới thực tế và tư vấn tại các đơn vị đã cử học viên tham dự khóa học. Nhóm chuyên gia sẽ làm việc trực tiếp với bộ phận Kỹ thuật và Quản lý Chất lượng, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn về những vấn đề chất lượng gặp phải thông qua thử nếm các sản phẩm của đơn vị.

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm đánh giá chất lượng bia Lager

Chương trình đào tạo chuyên gia thử nếm đánh giá chất lượng bia Lager

Ngoài việc mang tính hiệu quả cao, khóa đào tạo của chúng tôi cũng được đánh giá cao bởi học viên. Trong mỗi khóa đào tạo, mỗi học viên của chúng tôi sẽ đánh giá các mặt của khóa đào tạo sử dụng thang điểm từ 1 (kém) tới 5 (tuyệt vời). Trong vòng 12 tháng vừa qua, chúng tôi đã huấn luyện hơn 500 chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp. Tổng hợp kết quả đánh giá chung của học viên với khóa đào tạo của chúng tôi được thể hiện trên biểu đồ bên. Kết quả đánh giá trung bình đạt 4.9 thể hiện sự hài lòng rất cao của học viên với khóa đào tạo.

Chương trình kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm đảm bảo và nâng cao sự ổn định chất lượng bia

Chương trình kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm đảm bảo và nâng cao sự ổn định chất lượng bia

Chương trình dành cho các học viên đến từ những nhà sản xuất, lãnh đạo, kỹ thuật viên công nghệ, kỹ sư công nghệ, kỹ thuật viên phân tích và kiểm soát chất lượng trong các nhà máy bia, có kiến thức nền tảng về công nghệ bia, phân tích chất lượng và thị trường bia tối đa 100 đại biểu. Các học viên được học và trao đổi về: những dòng bia hiện nay đang được sản xuất trên thế giới, những kỹ thuật nấu bia tiên tiến nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và giá thành sản xuất bia, những thông số chủ yếu trong quy trình có thể tối ưu nhằm nâng cao chất lượng hương vị, độ bền hương vị của bia.

Chương trình tối ưu và cải thiện độ bền hương vị bia

Chương trình tối ưu và cải thiện độ bền hương vị bia

Mục đích chương trình tối ưu và cải thiện độ bền hương vị bia: tầm quan trọng của độ bền hương vị của bia tới thành công của đơn vị; những bản chất hóa học của những thành phần hương vị thay đổi trong quá trình tàng trữ; cơ chế của những quá trình thay đổi hương vị; những thông số có thể tối ưu nhằm mục đích tăng độ bền hương vị của bia; những thông số có thể tối ưu nhằm mục đích cải thiện độ tươi mới của bia khi đến tay người tiêu dùng.

Chương trình theo dõi hội đồng cảm quan

Chương trình theo dõi hội đồng cảm quan

Nhiệm vụ của chương trình “Đánh giá và theo dõi năng lực chuyên gia thử nếm thường niên”: đánh giá năng lực của các thành viên hội đồng cảm quan trên phương diện nhận biết mùi và hương vị trong bia (Nhận biết hương vị); đánh giá năng lực của các thành viên hội đồng cảm quan trên phương diện phân biệt những cường độ khác nhau của mùi và hương vị trong bia (So hàng – Cho điểm).