icon home

Tuyển dụng

VinaBeco tuyển dụng Trợ lý giám đốc

VinaBeco tuyển dụng Trợ lý giám đốc

VinaBeco hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 1 vị trí Trợ lý giám đốc. Nội dung công việc mọi người có thể xem chi tiết ở dưới, hoặc gọi điện (email) trực tiếp đến phòng hành chính của công ty để được giải đáp. Thời hạn ứng tuyển: 15/11/2015.